Blog

Blog

“TRAO QUYỀN” THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

“TRAO QUYỀN” THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

“Sự trao quyền (empowerment) hay được trao quyền (empowered) là việc một cá nhân hoặc tổ chức được tự do ra quyết định trong một phạm vi hay ranh giới rõ ràng.

Apr 09, 2024 Chi tiết

Agile là gì ? (Phần 2)

Agile là gì ? (Phần 2)

Trong phần 1, tôi đã giới thiệu lịch sử ra đời và bản tuyên ngôn Agile trong phát triển phần mềm. Trong phần này, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của 12 nguyên tắc của nó.

Mar 03, 2024 Chi tiết

RETROSPECTIVE MEETING GUIDE

RETROSPECTIVE MEETING GUIDE

In Scrum, the Sprint Retrospective is an opportunity for the Scrum Team to inspect itself and create a plan for improvements to be enacted during the next Sprint.

Jun 21, 2023 Chi tiết

Chúng ta đã hiểu đúng về nhóm?

Chúng ta đã hiểu đúng về nhóm?

“Nhóm (Team) được định nghĩa là một nhóm người thực hiện các nhiệm vụ phụ thuộc lẫn nhau để hướng tới việc hoàn thành một nhiệm vụ chung hoặc mục tiêu cụ thể.” - Định nghĩa này có đúng không?

Jun 04, 2023 Chi tiết

Các cấp độ Scrum  Master

Các cấp độ Scrum Master

Scrum yêu cầu Scrum Master phải có trách nhiệm phục vụ nhóm Scrum, Product Owner và tổ chức. Để làm được điều này, Scrum Master cần thời gian để tiến hóa.

May 17, 2021 Chi tiết

10 bước để có một cuộc họp hiệu quả

10 bước để có một cuộc họp hiệu quả

Các cuộc họp trong Scrum coi trọng sự cởi mở và bình đẳng giữa các thành viên. Tuy nhiên, nhiều nhóm làm việc vẫn gặp phải một số vấn đề khiến cho cuộc họp thiếu hiệu quả.

Nov 08, 2020 Chi tiết

Kanban là gì? (Phần 1)

Kanban là gì? (Phần 1)

Việc áp dụng Kanban có thể bắt đầu từ những thay đổi đơn giản, Kanban không yêu cầu nhiều thay đổi triệt để như Scrum.

Oct 02, 2020 Chi tiết

Khung năng lực Agile Coach

Khung năng lực Agile Coach

Vai trò và trách nhiệm của Agile Coach thường không được định nghĩa một cách rõ ràng. Agile Coach thường làm nhưng công việc gì và cần những kỹ năng gì?

Sep 20, 2020 Chi tiết

Scrum Master: Nhóm bầu hay chỉ định?

Scrum Master: Nhóm bầu hay chỉ định?

Nhóm tự bầu Scrum Master hay Scrum Master được chỉ định? Làm thế nào để lựa chọn được người phù hợp nhất?

Sep 13, 2020 Chi tiết

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSM III

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSM III

PSM III là chứng chỉ cao nhất trong hệ thống chứng nhận Scrum của tổ chức Scrum.org. Bài thi PSM III chủ yếu là câu hỏi tự luận và được chấm điểm trực tiếp bởi các chuyên gia của scrum.org.

Sep 06, 2020 Chi tiết

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSM II

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSM II

Bài thi PSM II có nhiều câu hỏi tình huống đòi hỏi kinh nghiệm sử dụng Scrum của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ vài kinh nghiệm để giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho bài thi PSM II của mình.

Sep 05, 2020 Chi tiết

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSK

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSK

Chứng chỉ PSK xác nhận kiến thức của bạn về cách mà một nhóm Scrum có thể sử dụng các thực hành Kanban để hỗ trợ công việc tạo ra giá trị cho khách hàng.

Sep 05, 2020 Chi tiết