Find training

Find training

Agile Scrum Training

Agile Scrum Training

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng Scrum và Agile, giúp người học hiểu rõ nguyên lý và áp dụng các thực hành của Scrum, Agile trong công việc.

Aug 27, 2020 Chi tiết

Agile Kanban Training

Agile Kanban Training

Khóa học này đặc biệt phù hợp cho những ai đang bị quá tải trong công việc hoặc tìm kiếm cách thức tốt hơn để cung cấp giá trị, giải pháp cho khách hàng nhưng không bị quá tải.

Aug 27, 2020 Chi tiết

Scrum Master Training

Scrum Master Training

Nhiệm vụ của Scrum Master là xây dựng nhóm Scrum tự tổ chức và hiệu suất cao. Khóa học này sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp Scrum Master đạt được mục tiêu đó.

Aug 27, 2020 Chi tiết