Khiem Huynh Agile Coach Blog

Khiem Huynh Agile Coach Blog
Khiem Huynh Agile Coach Blog

Kiến thức, kinh nghiệm, thực hành và hướng dẫn xây dựng các nhóm dự án và tổ chức Agile

 
Đặt lịch hẹn với tôi nếu các bạn cần sự hỗ trợ trên hành trình phát triển bản thân, công việc và nghề nghiệp.
Đặt lịch hẹn với tôi nếu các bạn cần sự hỗ trợ trên hành trình phát triển bản thân, công việc và nghề nghiệp.

“TRAO QUYỀN” THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

“TRAO QUYỀN” THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

“Sự trao quyền (empowerment) hay được trao quyền (empowered) là việc một cá nhân hoặc tổ chức được tự do ra quyết định trong một phạm vi hay ranh giới rõ ràng.

Apr 09, 2024 Chi tiết

Agile là gì ? (Phần 2)

Agile là gì ? (Phần 2)

Trong phần 1, tôi đã giới thiệu lịch sử ra đời và bản tuyên ngôn Agile trong phát triển phần mềm. Trong phần này, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của 12 nguyên tắc của nó.

Mar 03, 2024 Chi tiết

Kanban là gì? (Phần 1)

Kanban là gì? (Phần 1)

Việc áp dụng Kanban có thể bắt đầu từ những thay đổi đơn giản, Kanban không yêu cầu nhiều thay đổi triệt để như Scrum.

Oct 02, 2020 Chi tiết

Agile là gì? (Phần 1)

Agile là gì? (Phần 1)

Bạn nghe nói nhiều về Agile và muốn biết Agile là gì? Trong phần đầu này, tôi sẽ giới thiệu về lịch sử ra đời Agile và đưa ra định nghĩa ngắn gọn về Agile.

Aug 24, 2020 Chi tiết

Scrum là gì?

Scrum là gì?

Scrum là một khung làm việc dùng để quản lý các dự án phức tạp từ đầu những năm 1990 bên lĩnh vực phát triển phần mềm. Scrum đơn giản, dễ áp dụng nhưng khó thành thạo.

Aug 10, 2020 Chi tiết

Tại sao Scrum yêu cầu phần tăng trưởng sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí “hoàn thành” ở mỗi Sprint?

Tại sao Scrum yêu cầu phần tăng trưởng sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí “hoàn thành” ở mỗi Sprint?

Nếu bạn không thể chuyển giao một phần tăng trưởng phần mềm đã “hoàn thành” sau một sprint, thì bạn đang không thực hành theo Scrum

Sep 25, 2022 Chi tiết

Rủi ro khi sử dụng hệ số CPP (Cost Per Point)

Rủi ro khi sử dụng hệ số CPP (Cost Per Point)

Hệ số Cost Per Point (CPP) của nhóm dễ tính, dễ sử dụng và mang lại một số lợi ích. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ số CPP không đúng cũng mang lại không ít rủi ro.

Jun 19, 2022 Chi tiết

Retrospective: 03 vấn đề cần khắc phục

Retrospective: 03 vấn đề cần khắc phục

Sprint Retrospective là cuộc họp kết thúc Sprint để tìm kiếm các cải tiến. Tuy nhiên, có vài vấn đề phổ biến làm cho cuộc họp này thiếu hiệu quả và gây nhàm chán cho người tham gia.

Aug 24, 2020 Chi tiết