Kiến thức Agile Scrum

Kiến thức Agile Scrum

Kiến thức Agile Scrum

Kiến thức và kinh nghiệm thực hành Agile Scrum

Kiến thức Agile Scrum

“TRAO QUYỀN” THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

“TRAO QUYỀN” THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

“Sự trao quyền (empowerment) hay được trao quyền (empowered) là việc một cá nhân hoặc tổ chức được tự do ra quyết định trong một phạm vi hay ranh giới rõ ràng.

Apr 09, 2024 Chi tiết

Agile là gì ? (Phần 2)

Agile là gì ? (Phần 2)

Trong phần 1, tôi đã giới thiệu lịch sử ra đời và bản tuyên ngôn Agile trong phát triển phần mềm. Trong phần này, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của 12 nguyên tắc của nó.

Mar 03, 2024 Chi tiết

RETROSPECTIVE MEETING GUIDE

RETROSPECTIVE MEETING GUIDE

In Scrum, the Sprint Retrospective is an opportunity for the Scrum Team to inspect itself and create a plan for improvements to be enacted during the next Sprint.

Jun 21, 2023 Chi tiết

Các cấp độ Scrum  Master

Các cấp độ Scrum Master

Scrum yêu cầu Scrum Master phải có trách nhiệm phục vụ nhóm Scrum, Product Owner và tổ chức. Để làm được điều này, Scrum Master cần thời gian để tiến hóa.

May 17, 2021 Chi tiết

10 bước để có một cuộc họp hiệu quả

10 bước để có một cuộc họp hiệu quả

Các cuộc họp trong Scrum coi trọng sự cởi mở và bình đẳng giữa các thành viên. Tuy nhiên, nhiều nhóm làm việc vẫn gặp phải một số vấn đề khiến cho cuộc họp thiếu hiệu quả.

Nov 08, 2020 Chi tiết

Kanban là gì? (Phần 1)

Kanban là gì? (Phần 1)

Việc áp dụng Kanban có thể bắt đầu từ những thay đổi đơn giản, Kanban không yêu cầu nhiều thay đổi triệt để như Scrum.

Oct 02, 2020 Chi tiết

Khung năng lực Agile Coach

Khung năng lực Agile Coach

Vai trò và trách nhiệm của Agile Coach thường không được định nghĩa một cách rõ ràng. Agile Coach thường làm nhưng công việc gì và cần những kỹ năng gì?

Sep 20, 2020 Chi tiết

Scrum Master: Nhóm bầu hay chỉ định?

Scrum Master: Nhóm bầu hay chỉ định?

Nhóm tự bầu Scrum Master hay Scrum Master được chỉ định? Làm thế nào để lựa chọn được người phù hợp nhất?

Sep 13, 2020 Chi tiết

Agile là gì? (Phần 1)

Agile là gì? (Phần 1)

Bạn nghe nói nhiều về Agile và muốn biết Agile là gì? Trong phần đầu này, tôi sẽ giới thiệu về lịch sử ra đời Agile và đưa ra định nghĩa ngắn gọn về Agile.

Aug 24, 2020 Chi tiết

Scrum là gì?

Scrum là gì?

Scrum là một khung làm việc dùng để quản lý các dự án phức tạp từ đầu những năm 1990 bên lĩnh vực phát triển phần mềm. Scrum đơn giản, dễ áp dụng nhưng khó thành thạo.

Aug 10, 2020 Chi tiết

Các hình thức Scrum Master

Các hình thức Scrum Master

Bạn muốn làm Scrum Master nhưng cũng yêu thích công việc của "coder" và không muốn từ bỏ nó. Bạn thắc mắc, liệu Scrum có cho phép Scrum Master làm thêm công việc của nhóm phát triển?

Aug 09, 2020 Chi tiết

Tại sao Scrum yêu cầu phần tăng trưởng sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí “hoàn thành” ở mỗi Sprint?

Tại sao Scrum yêu cầu phần tăng trưởng sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí “hoàn thành” ở mỗi Sprint?

Nếu bạn không thể chuyển giao một phần tăng trưởng phần mềm đã “hoàn thành” sau một sprint, thì bạn đang không thực hành theo Scrum

Sep 25, 2022 Chi tiết