Kiến thức Agile Scrum

Kiến thức Agile Scrum

Kiến thức Agile Scrum

Kiến thức và kinh nghiệm thực hành Agile Scrum

Kiến thức Agile Scrum

Rủi ro khi sử dụng hệ số CPP (Cost Per Point)

Rủi ro khi sử dụng hệ số CPP (Cost Per Point)

Hệ số Cost Per Point (CPP) của nhóm dễ tính, dễ sử dụng và mang lại một số lợi ích. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ số CPP không đúng cũng mang lại không ít rủi ro.

Jun 19, 2022 Chi tiết

Retrospective: 03 vấn đề cần khắc phục

Retrospective: 03 vấn đề cần khắc phục

Sprint Retrospective là cuộc họp kết thúc Sprint để tìm kiếm các cải tiến. Tuy nhiên, có vài vấn đề phổ biến làm cho cuộc họp này thiếu hiệu quả và gây nhàm chán cho người tham gia.

Aug 24, 2020 Chi tiết