Góc nhìn Agile Coach

Góc nhìn Agile Coach

Góc nhìn Agile Coach

Đây là nơi tôi kể lại những tính huống có thật mà tôi trực tiếp quan sát và chia sẻ góc nhìn của một Agile Coach.

Góc nhìn Agile Coach

Khung năng lực Agile Coach

Khung năng lực Agile Coach

Vai trò và trách nhiệm của Agile Coach thường không được định nghĩa một cách rõ ràng. Agile Coach thường làm nhưng công việc gì và cần những kỹ năng gì?

Sep 20, 2020 Chi tiết

Hành trang vào “nghề” Scrum Master

Hành trang vào “nghề” Scrum Master

Bạn muốn làm Scrum Master nhưng không biết biết bắt đầu từ đâu? Tôi sẽ chia sẻ một số bước giúp bạn tự tin đảm nhận công việc mới mẻ này.

Aug 09, 2020 Chi tiết

Lựa chọn chứng chỉ Scrum Master

Lựa chọn chứng chỉ Scrum Master

Bạn đã biết gì về các chứng chỉ Scrum? Bài viết này sẽ cho bạn cái nhìn đầy đủ về các loại chứng chỉ Scrum Master và các tổ chức chứng nhận nó.

Aug 09, 2020 Chi tiết