Câu chuyện Agile

Câu chuyện Agile

Câu chuyện Agile

Đây là những chia sẻ, phân tích của tôi từ những câu chuyện thực tế mà tôi trực tiếp quan sát hoặc tham gia trong quá trình hành nghề Agile Coach

Câu chuyện Agile

Chúng ta đã hiểu đúng về nhóm?

Chúng ta đã hiểu đúng về nhóm?

“Nhóm (Team) được định nghĩa là một nhóm người thực hiện các nhiệm vụ phụ thuộc lẫn nhau để hướng tới việc hoàn thành một nhiệm vụ chung hoặc mục tiêu cụ thể.” - Định nghĩa này có đúng không?

Jun 04, 2023 Chi tiết

Hành trang vào “nghề” Scrum Master

Hành trang vào “nghề” Scrum Master

Bạn muốn làm Scrum Master nhưng không biết biết bắt đầu từ đâu? Tôi sẽ chia sẻ một số bước giúp bạn tự tin đảm nhận công việc mới mẻ này.

Aug 09, 2020 Chi tiết