Kinh nghiệm thi chứng chỉ Agile Scrum

Kinh nghiệm thi chứng chỉ Agile Scrum

Kinh nghiệm thi chứng chỉ Agile Scrum

Chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn ôn thi các chứng chỉ Scrum

Kinh nghiệm thi chứng chỉ Agile Scrum

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSM III

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSM III

PSM III là chứng chỉ cao nhất trong hệ thống chứng nhận Scrum của tổ chức Scrum.org. Bài thi PSM III chủ yếu là câu hỏi tự luận và được chấm điểm trực tiếp bởi các chuyên gia của scrum.org.

Sep 06, 2020 Chi tiết

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSM II

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSM II

Bài thi PSM II có nhiều câu hỏi tình huống đòi hỏi kinh nghiệm sử dụng Scrum của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ vài kinh nghiệm để giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho bài thi PSM II của mình.

Sep 05, 2020 Chi tiết

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSK

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSK

Chứng chỉ PSK xác nhận kiến thức của bạn về cách mà một nhóm Scrum có thể sử dụng các thực hành Kanban để hỗ trợ công việc tạo ra giá trị cho khách hàng.

Sep 05, 2020 Chi tiết

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PAL

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PAL

PAL I hay PAL E là chứng chỉ về Agile leadership, thể hiện mức độ hiểu biết cơ bản về cách Agile làm gia tăng giá trị cho tổ chức và sự cần thiết phải có sự hỗ trợ của lãnh đạo đối với các tổ chức Agile

Sep 05, 2020 Chi tiết

Kinh nghiệm thi chứng chỉ SPS

Kinh nghiệm thi chứng chỉ SPS

SPS hay Nexus là mô hình khung Scrum ở quy mô lớn được phát triển bởi Scrum.org. Trong bài viết này, tôi chia sẻ với các bạn các tài liệu ôn tập và kinh nghiệm làm bài thi SPS.

Sep 05, 2020 Chi tiết

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSPO I

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSPO I

Bài thi PSPO I khó hơn nhiều so với kỳ thi CSPO vì yêu cầu điểm số đạt tối thiểu rất cao 85%. Bài viết sau đây có thể giúp ích cho bạn thi lấy chứng chỉ này.

Sep 05, 2020 Chi tiết

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSM I

Kinh nghiệm thi chứng chỉ PSM I

Nếu bạn có kế hoạch thi chứng chỉ PSM I nhưng chưa đủ tự tin thì bài viết sau đây sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt hơn khi thi chứng chỉ Scrum này.

Sep 05, 2020 Chi tiết

Lựa chọn chứng chỉ Scrum Master

Lựa chọn chứng chỉ Scrum Master

Bạn đã biết gì về các chứng chỉ Scrum? Bài viết này sẽ cho bạn cái nhìn đầy đủ về các loại chứng chỉ Scrum Master và các tổ chức chứng nhận nó.

Aug 09, 2020 Chi tiết