Agile Kanban Training

Agile Kanban Training
Khóa học này đặc biệt phù hợp cho những ai đang bị quá tải trong công việc hoặc tìm kiếm cách thức tốt hơn để cung cấp giá trị, giải pháp cho khách hàng nhưng không bị quá tải.
Agile Kanban Training

Giới thiệu

Có nguồn gốc từ lý thuyết Lean và các thực hành áp dụng bên lĩnh vực sản xuất, Kanban đã được xây dựng thành một công cụ hữu dụng cho các công ty phần mềm và chính thức được thừa nhận rộng rãi như một phương pháp phát triển phần mềm kiểu Agile từ năm 2007.

Hiện nay, Kanban được sử dụng nhiều ở lĩnh vực IT (vận hành, hỗ trợ), DevOps và các lĩnh vực khác có áp dụng mô hình Agile như tiếp thị, hỗ trợ khách hàng, bán hàng, nhân sự, sản xuất.

Khóa học Agile Kanban sẽ giải thích các nguyên lý và thực hành chính của Kanban, cung cấp hướng dẫn triển khai các nhóm dự án làm việc theo Kanban. Người học cũng được hiểu thêm về một số thực hành Agile phổ biến khác và cách áp dụng chúng cho nhóm làm việc Kanban.

Khóa học không chỉ dựa trên các bài giảng kiểu trình chiếu, người học sẽ làm việc cùng nhau trên các tình huống thực tế và có thể tự xây dựng bảng công việc Kanban cho nhóm làm việc của mình.

Bạn đạt được gì sau khóa học

 • Hiểu biết lịch sử ra đời phương pháp Kanban trong phát triển phần mềm
 • Hiểu rõ và áp dụng được các thực hành cốt lõi của Kanban
 • Giải thích sự khác biệt giữa Scrum và Kanban
 • Tự thiết kế và triển khai một hệ thống Kanban cho dự án
 • Hiểu rõ và áp dụng các thước đo Kanban để tối ưu hóa quy trình làm việc

Ai nên tham gia?

Khóa học phù hợp với tất cả mọi người bao gồm, nhưng không giới hạn, các vai trò sau:

 • Team member 
 • Business Analyst
 • Project Manager/ Product Manager
 • Engineering manager
 • Solution architect
 • Scrum Master
 • Program manager
 • Delivery manager
 • Head of Department

Yêu cầu trước khóa học

Không có yêu cầu trước khóa học

Đề cương chi tiết khóa học

Chủ đề

Nội dung

Mục tiêu

Tổng quan về Kanban

 • Nguồn gốc ra đời Kanban
 • Các khái niệm liên quan
 • Nguyên lý Kanban
 • Giải thích sự ra đời và các khái niệm về Kanban
 • Hiểu được nguyên lý Kanban

Các thực hành Kanban (Kanban practices)

 • Làm rõ công việc (Visualization of work)
 • Giới hạn số lượng công việc đang làm (Limit Work In Progress)
 • Quản lý quy trình làm việc
 • Các đo lường trong Kanban
 • Tối ưu hóa hệ thống Kanban
 • Nắm vững các yếu tố cốt lõi của kanban và ứng dụng thực tế của nó trong các nhóm và tổ chức
 • Hiểu rõ và biết cách thiết kế hệ thống kanban
 • Hiểu rõ các thực hành đo lường và biết cách tối ưu hóa kết quả của nhóm dự án Kanban

Các cuộc họp trong Kanban

 • Cuộc họp hàng ngày
 • Cuộc họp lên kế hoạch
 • Biết cách lập kế hoạch và dự báo công việc trong hệ thống kanban

Agile & Lean

 • Tuyên ngôn và nguyên lý Agile trong phát triển phần mềm
 • Nguyên lý và các lãng phí Lean
 • Hiểu rõ sự liên quan giữa Agile, Lean và các thực hành Kanban
 • Phân biệt được Scrum và Kanban

Tổng quan Scrum

 • Các vai trò Scrum
 • Các sự kiện Scrum
 • Các giá trị của Scrum
 • Các thực hành Kanban áp dụng cho Scrum Team
 • Các thực hành Scrum áp dụng cho Kanban Team
 • Nắm kiến thức cơ bản về Scrum Framework
 • Hiểu rõ và vận dụng các thực hành Scrum cho nhóm dự án Kanban
 • Hiểu rõ và vận dụng các thực hành Kanban cho nhóm Scrum